Shqipëria është një vend i përsosur për të dashuruarit pas udhëtimeve, natyrës dhe detit. Me gjithë territorin e vogël, Shqipëria ofron të gjitha llojet e atraksioneve. Zbulime arkeologjike, parqe natyrore apo site të listuara në UNESCO. Për më shumë rreth Shqipërisë ju lutem vizitoni faqet e mëposhtme.

Rreth Shqipërisë – Faqja zyrtare e Turizmit Shqiptar

Rreth Shqipërisë – UNDP në Shqipëri

Shqipëria – Përshkrim i vendit – Nationsonline.com

Shqipëria – Lonely Planet

Turizmi Shqiptar: Më të mirat nga Shqipëria – TripAdvisor.

Online Chat
Back
Fill out the following:
Start Chatting
No users are currently online
User is offline and cannot receive messages
Send