Do të ishte kënaqësi e veçantë t’ju mirëprisnim…

Do të ishte kënaqësi për ne t’ju prisnim në aeroport nëse e kërkoni dhe e konfirmoni këtë gjatë rezervimit tuaj. Për më tepër, ky shërbim ju ofrohet falas nëse keni rezervuar Suitën Ekzekutive si dhe nëse keni rezervuar cilëndo nga dhomat e tjera për së paku 3 net.

Transferimi për në aeroport është i mundur kundrejt çmimit special 15€/udhëtim. Mjafton të Njoftoni dhe t’i konfirmoni Recepsionit 24 orë përpara lidhur me detajet e fluturimit tuaj.

Online Chat
Back
Fill out the following:
Start Chatting
No users are currently online
User is offline and cannot receive messages
Send