Është e lehtë…

Është e lehtë të organizoni një takim apo konferencë të vogël me ne.

Na dërgoni vetëm një kërkesë të thjeshtë me të dhënat që planifikoni për evenimentin tuaj dhe ne do t’ju ofrojmë opsionet më konkurruese në Tiranë.

Në Recepsion do të gjeni të gjitha shërbimet e nevojshme si fotokopjime, skanime, telefon, e-mail etj. Të gjitha janë pa pagesë për mysafirët tanë dhe organizatorët e evenimenteve.

Online Chat
Back
Fill out the following:
Start Chatting
No users are currently online
User is offline and cannot receive messages
Send