Në Lot Boutique Hotel
do të gjeni mikpritje prej pesë yjesh!


Darkë/Drekë private


Darkë/Drekë biznesi


Kokteje


Ditëlindje


Festa Familjare


Katering

Të organizosh një aktivitet me ne është fare e thjeshtë. Ne japim alternativa dhe zgjedhje për çdo lloj evenimenti.

Ofrojmë paketa të personalizuara të ndryshme sipas nevojave tuaja.
Dreka/darka private apo biznesi, ditëlindje, kokteje, seminare etj…

Lot Boutique Hotel do t’ju vërë në dispozicion të gjitha hapësirat apo pajisjet e nevojshme për të realizuar evenimente të suksesshme në Tiranë.

Mësoni disponibilitetin. Na telefononi! +355 4 22 00 001

Jemi në dispozicion 24 orë në 7 ditë të javës

“Krijojmë përvoja të paharrueshme nëpërmjet planifikimit dhe menaxhimit krijues të evenimenteve!”

Online Chat
Back
Fill out the following:
Start Chatting
No users are currently online
User is offline and cannot receive messages
Send