Fushat e shënjuara me * janë të detyrueshme

Klientet: Klientët e biznesit dhe ata që kanë qënë dhe  duan të kthehen përsëri prane Lot Boutique Hotel. Mund t’i jepet edhe prenotuesit kur ky bën prenotime vazhdimisht (individ ose kompani). Perftuesve iu komunikohet nga menaxhimi gjithmone per anetaresimin ne Premium People.

Online Chat
Back
Fill out the following:
Start Chatting
No users are currently online
User is offline and cannot receive messages
Send